Patronat Honorowy

   

Partnerzy

HerbWolina
Wolin 

osirwolin

magdruk logolasy
   
   

sponsorzy

   

Patronat Medialny

   

...................

   

...................

   

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

Regulamin

Świnoujski "II Rajd Rowerowo - Pieszy na Orientację - LATARNIK"

dystanse rowerowe = 100 km, 30 km, 10 km

dystanse piesze = 50 km, 10 km

termin 20-22.10.2017

 

1. CELE RAJDU;
   • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
   • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
   • prezentacja walorów krajoznawczych okolic miasta i wyspy Wolin,
   • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku na łonie natury,
   • propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i aktywnego wypoczynku.

2. ORGANIZATOR;
   • Klub Sportowy Uznam Świnoujście,
   • Miasto Wolin,
   • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie

3. PARTNERZY;
   • Nadleśnictwo Międzyzdroje,
   •

4. KOMITET ORGANIZACYJNY;
   • Kierownik Maratonu – Cezary Dobrochowski,
   • Budowniczy trasy – Robert Dobrochowski,
   • Sędzia tras rowerowych – w trakcie organizacji,
   • Sędzia tras pieszych – w trakcie organizacji,
   • Sędzia mety – Małgorzata Jędrzycka.

5. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM RAJDU;
   Rajd odbędzie się w dniu 20 – 22 października 2017 r.

20.10.2017 (piątek)
   • godz. 16:00 - 23:00 - rejestracja zawodników w biurze rajdu,
   • godz. 21:10 – losowanie kolejności startowej.

21.10.2017 (sobota)
   • od godz. 06:00 - rejestracja zawodników w biurze rajdu, (rejestracja zawodników kończy się na 20 minut przed startem danego dystansu – przykład; 100 km startuje 07:45 – koniec rejestracji = 07:25 itd.)
   • godz. 07:25 – odprawa techniczna dla dystansu 100 km,
   • godz. 07:45 – start na dystansie 100 km,
   • godz. 08:10 – odprawa techniczna dla dystansu 50 km - pieszy,
   • godz. 08:30 – start na dystansie 50 km – pieszy,
   • godz. 09:10 – odprawa techniczna dla dystansu 30 km,
   • godz. 09:30 – start trasa 30 km,
   • godz. 10:40 – odprawa techniczna dla dystansu 10 km,
   • godz. 11:00 – start 10 km – pieszy,
   • godz. 12:00 – start 10 km,
   • godz. 20:45 – zamknięcie mety dla wszystkich dystansów,
   • godz. 20:00 – biesiada przy ognisku.

22.10.2016 (niedziela)
   • godz. 08:00 – uroczyste zakończenie rajdu, wręczenie imiennych trofeów sportowych.

6. BAZA RAJDU;
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie ul. Mostowa 1,
Na terenie bazy, biuro rajdu, parking dla samochodów, odprawa techniczna, zakończenie rajdu oraz impreza integracyjna przy ognisku.

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;
   a. Maraton Rowerowo - Pieszy na Orientację – „LATARNIK" to impreza turystyczno-sportowa na orientację,
   b. Start i meta na terenie m. Wolin,
   c. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach rowerowych 100, 30 i 10 km oraz dwa dystanse piesze  50 i 10 km,
   d. Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów:
      • 100 km, 50 km – 12 godzin,
      • 30 km i 10 km – 4 godziny,
   e. Zawodnicy mogą iść samodzielnie lub w grupach,
   f. Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu, organizator nie zapewnia transportu,
   g. Start odbywa się indywidualnie co 30 sekund, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop
   h. Zawodnicy otrzymają kolorową kserokopię mapy topograficznej w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK, które mogą być zaliczane w kolejności dowolnej,
   i. Trasa rajdu jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach umieszczonych na mapie (nie jest to w linii prostej między PK),
   j. PK w terenie jest biało – pomarańczowy lampion umiejscowiony w terenie posiadający własny numer i perforator, na PK nie ma sędziego,
   k. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z drogi krajowej nr 3,
   l. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej, w przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w danym miejscu na karcie startowej,
m. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów,
n. Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy,
   o. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość odnalezionych i potwierdzonych PK, a w kolejnej decyduje czas przybycia na metę uczestnika,
   p. Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń,
Wszystkich uczestników ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 2000 w dniu zakończenia Rajdu to jest 21.10.2016 (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów;
      • Na mecie po ukończeniu Rajdu,
      • Telefonicznie u Sędziego Mety (Ci co nie dotarli do mety lub zrezygnowali z kontynuowania zawodów) nr telefonu będzie na karcie startowej.

8. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;
   • Trasa maratonu wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i zaprawionego w turystyce rowerowej i pieszej. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych rajdów.
   • Młodzież może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz będzie uczestniczyła w rajdzie cały czas pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna,
   • Każdy uczestnik startuje z nadajnikiem GPS, obserwacja uczestników przez organizatorów.

Obowiązkowe wyposażenie:
   • latarka lub czołówka z zapasowymi bateriami, DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • termoizolacyjny koc ratunkowy (folia NRC), DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • oświetlenie białe (rowerzyści także czerwone tylne) DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • telefon komórkowy.
Zaleca się posiadanie;
   1. kompasu,
   2. apteczki,
   3. nieprzemakalnego etui na telefon,
   rowerzyści startują w kaskach rowerowych.

9. ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWERGO;
   • Ubezpieczenie NNW,
   • Papierową mapę z opisem PK w woreczku strunowym,
   • Kartę startową,
   • Numery startowe,
   • Okolicznościowy imienny medal dla każdego, kto ukończy jeden z dystansów,
   • Posiłek po zakończeniu rajdu (kiełbaski, chlebek i napoje do ogniska),
   • Imienne puchary dla pierwszych trzech na każdym dystansie z podziałem na kobiety i mężczyzn,

10. OPŁATY I ZGŁOSZENIA;
   - uczestnicy dystansów 100 km i 50 km opłata startowa 45 zł,
   - uczestnicy dystansów 30 km i 10 km opłata wynosi 25 zł,
   - należy opłacić do 16 października 2017, do tego terminu przy rezygnacji zwracamy opłatę pomniejszoną o koszt przelewu, po tym terminie opłaty nie zwracamy.

Dane do przelewu:
K.S. UZNAM Świnoujście
ul. Boh. Września 32c/5
72-600 Świnoujście
Bank CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000 z dopiskiem "Latarnik - imię i nazwisko".

ZGŁOSZENIA wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej rajdu przyjmujemy do 19 października 2017.

11. FORMA I KATEGORIE STARTOWE
Rajd pieszy i rowerowy - start indywidualny, klasyfikacja na każdym dystansie OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
   • maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
   • obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
   • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
   • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach,
   • obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków; transportu podczas pokonywania trasy, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
   • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 15.10.2017 lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
   • zgłoszenie po terminie i w dniu zawodów nie gwarantują pełnych świadczeń,
   • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
   • obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada,
   • organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
   • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu,
   • na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasy,
   • na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map,
   • na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ startu w zaprzęgu z psem lub z innymi zwierzętami,
   • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu,
   • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania,
   • ewentualne protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej w terminie do 2100 21 października 2017,
   • wyniki oficjalne maratonu pojawią się po rozpatrzeniu ewentualnych protestów to jest do 2200 dnia 21 października 2017.

13. INFORMACJE DODATKOWE;
   Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667 112 219 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone