Współorganizatorzy

HerbWolina
 Gmina Wolin 

okgmWolin

   

partnerzy

rokart11 magdruk
   

Patronat Medialny

   

 

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

 

 

Regulamin

"V Pieszo - Rowerowy Rajd na Orientację - LATARNIK"

 

dystanse rowerowe = 100 km, 30 km, 10 km

dystanse piesze = 50 km, 10 km

termin 11 - 13.09.2020

1.    CELE RAJDU;

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych okolic miasta i wyspy Wolin,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku na łonie natury,
 • propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i aktywnego wypoczynku.      

2.  ORGANIZATOR;

 • Klub Sportowy Uznam Świnoujście,
 • Gmina Wolin,
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

3.  PARTNERZY;

 • Drukarnia Maagdruk w Świnoujściu,

4.  KOMITET ORGANIZACYJNY;

 • Kierownik Rajdu – Cezary Dobrochowski,
 • Budowniczowie trasy – Przemysław i Małgorzata Stefańczyk,
 • Sędzia tras rowerowych – w trakcie organizacji,
 • Sędzia tras pieszych – w trakcie organizacji,
 • Sędzia mety – w trakcie organizacji.

5.  TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM RAJDU;
   Rajd odbędzie się w dniu 11 – 13 września 2020 r.

11.09.2020 (piątek)
   • godz. 18:00 - 20:00 - rejestracja zawodników w biurze rajdu = Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Marina w Wolinie – ul. Mostowa 1.
   • godz. 20:10 – losowanie kolejności startowej na poszczególnych dystansach.

12.09.2020 (sobota)
   • od godz. 06:00 - rejestracja zawodników w biurze rajdu, (rejestracja zawodników kończy się na 20 minut przed startem danego dystansu – przykład; 100 km startuje 07:45 – koniec rejestracji = 07:25 itd.)
   • godz. 07:25 – odprawa techniczna dla dystansu 100 km,
   • godz. 07:45 – start na dystansie 100 km,
   • godz. 08:10 – odprawa techniczna dla dystansu 50 km - pieszy,
   • godz. 08:30 – start na dystansie 50 km – pieszy,
   • godz. 09:10 – odprawa techniczna dla dystansu 30 km,
   • godz. 09:30 – start trasa 30 km,
   • godz. 10:40 – odprawa techniczna dla dystansu 10 km,
   • godz. 11:00 – start 10 km – pieszy,
   • godz. 12:00 – start 10 km,
   • godz. 20:45 – zamknięcie mety dla wszystkich dystansów,
   • godz. 20:00 – biesiada przy ognisku.

13.09.2020 (niedziela)
   • godz. 09:00 – uroczyste zakończenie rajdu, wręczenie imiennych trofeów sportowych.

6.  BAZA RAJDU;
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Marina w Wolinie – ul. Mostowa 1.

Na terenie bazy,
 • biuro rajdu,
 • odprawa techniczna,
 • zakończenie rajdu,
 • impreza integracyjna przy Grillu.

Parking dla samochodów na parkingu obok.

7.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;

   a. Rajd Rowerowo - Pieszy na Orientację – „LATARNIK" to impreza turystyczno-sportowa na orientację,
   b. Start i meta na terenie m. Wolin,
   c. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach rowerowych 100, 30 i 10 km oraz dwa dystanse piesze  50 i 10 km,
   d. Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów:
      • 100 km, 50 km – 12 godzin,
      • 30 km i 10 km – 4 godziny,
   e. Zawodnicy mogą iść samodzielnie lub w grupach,
   f. Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu, organizator nie zapewnia transportu,
   g. Start odbywa się indywidualnie co 30 sekund, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop
   h. Zawodnicy otrzymają kolorową mapę (kserokopię) topograficzną w skali 1:45 000 z zaznaczonymi PK, które mogą być zaliczane w kolejności dowolnej,
   i. Trasa rajdu jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach umieszczonych na mapie (nie jest to w linii prostej między PK),
   j. PK w terenie jest biało – pomarańczowy lampion umiejscowiony w terenie posiadający własny numer i perforator, na PK nie ma sędziego,
   k. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z drogi krajowej nr 3,
   l. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej, w przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w danym miejscu na karcie startowej,
   m. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej czterech PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów,
   n. Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy,
   o. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość odnalezionych i potwierdzonych PK, a w kolejnej decyduje czas przybycia na metę uczestnika,
   p. Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń,
Wszystkich uczestników ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 2000 w dniu zakończenia Rajdu to jest 12.09.2020 (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów;
      • Na mecie po ukończeniu Rajdu,
      • Telefonicznie u Organizatora (Ci co nie dotarli do mety lub zrezygnowali z kontynuowania zawodów) nr telefonu jest na karcie startowej.

8.  UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;
   • Trasa maratonu wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i zaprawionego w turystyce rowerowej i pieszej. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych rajdów.
   • Młodzież może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz będzie uczestniczyła w rajdzie cały czas pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna,
   • Każdy uczestnik startuje z nadajnikiem GPS, obserwacja uczestników przez organizatorów.

Obowiązkowe wyposażenie:
   • latarka lub czołówka z zapasowymi bateriami, DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • termoizolacyjny koc ratunkowy (folia NRC), DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • oświetlenie białe (rowerzyści także czerwone tylne) DOTYCZY DYSTANSÓW 100 i 50 km,
   • telefon komórkowy.
Zaleca się posiadanie;
   1. kompasu,
   2. apteczki,
   3. nieprzemakalnego etui na telefon,
   rowerzyści startują w kaskach rowerowych.

9.  ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWERGO;
   • Ubezpieczenie NNW,
   • Papierową mapę z opisem PK w woreczku strunowym,
   • Kartę startową z numerem,
   • Okolicznościowy imienny medal dla każdego, kto ukończy jeden z dystansów,
   • Posiłek po zakończeniu rajdu (kiełbaski, chlebek i napoje do ogniska),
   • Imienne puchary dla pierwszych trzech na każdym dystansie z podziałem na kobiety i mężczyzn,

10.  OPŁATY I ZGŁOSZENIA;
   - uczestnicy dystansów 100 km i 50 km opłata startowa 55 zł,
   - uczestnicy dystansów 30 km i 10 km opłata wynosi 40 zł,
   - należy opłacić do 7 września 2020, do tego terminu przy rezygnacji zwracamy opłatę pomniejszoną o koszt przelewu, po tym terminie opłaty nie zwracamy,

   - kto zdecyduje się na start po 7 września 2020 może się zapisać i wpłacić opłatę startową - w biurze podczas rejestracji przedstawia dowód wpłaty lub robi opłatę na miejscu.

Dane do przelewu:
K.S. UZNAM Świnoujście
ul. Boh. Września 32c/5
72-600 Świnoujście
Bank CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000 z dopiskiem "Latarnik - imię i nazwisko".

ZGŁOSZENIA wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej rajdu przyjmujemy do 10 września 2020 lub w biurze rajdu przed startem.

11.  FORMA I KATEGORIE STARTOWE;
Rajd pieszy i rowerowy - start indywidualny, klasyfikacja na każdym dystansie OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
   • maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
   • obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
   • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
   • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach,
   • obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków; transportu podczas pokonywania trasy, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
   • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 7.09.2020 lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
   • zgłoszenie po terminie i w dniu zawodów nie gwarantują pełnych świadczeń,
   • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
   • obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada,
   • organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
   • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu,
   • na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasy,
   • na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map,
   • na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ startu w zaprzęgu z psem lub z innymi zwierzętami,
   • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu,
   • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania,
   • ewentualne protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej w terminie do 2100 12 września 2020,
   • wyniki oficjalne maratonu pojawią się po rozpatrzeniu ewentualnych protestów to jest do 2200 dnia 12 września 2020.

Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego oraz terenów Leśnych BEZWZGLĘDNIE poruszamy się po wytyczonych drogach i szlakach!!!!!

13. INFORMACJE DODATKOWE;
   Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667 112 219 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone