Patronat Honorowy

 
 
 

Współorganizatorzy 

twardziele120 mirosawiec

Partnerzy i Sponsorzy

Prinzwear
BBgrawel
krgryfland
gryfusszczecin
raftech120
serwisrowerowy
KTRVoyager biegacze
EkoKapio
1008
amorzelas120 colorcopy
ratuszmaszewo  

Patronat Medialny

 

 

Puchar Polski Ultra  

PPUltra2
ptj19
TdPM
 

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

REGULAMIN* ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
„Tour De PoMorze 700 km Non Stop”
wokół województwa Zachodniopomorskiego
 
1.    ORGANIZATOR;
KS UZNAM Świnoujście.
 
2. KOMITET ORGANIZACYJNY;
         Komandor                           - Cezary Dobrochowski,
         Sędzia główny                     - Robert Janik,
         Kierownik trasy                    - w trakcie ustalania,
         Kierownik DPK 1                  - w trakcie ustalania,
         Kierownik DPK 2                  - Rafał Węsławski
         Kierownik startu i mety        - Robert Janik,
  
3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU;
Ultramaraton odbędzie się w dniach 20 - 23.08.2021,
Start Honorowy na terenie miasta Świnoujścia – w trakcie ustalania,
Start ostry - Prom BIELIK godz. 0800,
Meta przy przystani promów Bielik (miejsce startu).
20.08.2021 (piątek)
godz. 1000-1630          - rejestracja zawodników w biurze Ultramaratonu, w trakcie ustalania,
godz. 1650-1730          - odprawa techniczna,
godz. 1730                  - podpisywanie listy startowej,
godz. 1800                 - start honorowy zawodników (ok 5 km).
21.08.2021 (sobota)
od godz. 0700             - pakowanie bagaży przeznaczonych na przepak i DPK (przed rampą promu BIELIK),
od godz. 0730             - każdy z zawodników zobowiązany jest o zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej – celem montażu urządzeń GPS do rowerów, sprawdzenie oznakowania rowerów (tylna część promu BIELIK),
godz. 0800  - 1045        - start ostry (przednia część promu BIELIK).
23.08.2021 (poniedziałek)
godz. 1245                   - zamknięcie Ultramaratonu, (limit czasu przejazdu 50 godzin),
godz. 1400                   - wręczenie pucharów, medali, uroczyste zakończenie. Miejsce w trakcie ustalania
 
4. BAZA ULTRAMARATONU;
Przed startem – w trakcie ustalania, W czasie Ultramaratonu – punkt Startu, po zamknięciu mety – w trakcie ustalania,
Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
Propozycje miejsc noclegowych w Świnoujściu;
1.    Schronisko turystyczne,
2.    Camping PTTK.
 
 5. CEL ULTRAMARATONU;
 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce,
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości minimum 700 km,
 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne:  miast i stowarzyszeń,
 • Zdobycie kwalifikacji do Ultramaratonu Bałtyk – Bieszczady TOUR 2022.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;

 • Ultramaraton liczy minimum 700 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej,
 • Start Honorowy odbędzie 20.08.2021 o godz.1800 w trakcie ustalania (bezpośrednio po odprawie technicznej),
 • Start ostry z promu BIELIK,
 • Grupy Startowe – 6 osób co 5 minut, jako pierwsi kategoria OPEN następnie startują indywidualnie w kategorii SOLO – 6 osób co 5 minut – po przejechaniu ronda w Łunowie każdy jedzie sam (w odległości minimum 100 m od innego kolarza),
 • Zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika,  lub zawodników w kat. OPEN.
 • Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO,
 • Każdego zawodnika obowiązuje limit 50 godzin,
 • Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 15.08.2020 Limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na w/w PK,
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie Organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna,
 • Opis  trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają podczas rejestracji,
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić  Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Ultramaratonu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Ultramaratonu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia,
 • Na wyznaczonych punktach  kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego (jeśli takowy na PK będzie),
 • Na 1 DPK dodatkowo zorganizowany będzie – PRZEPAK,
 • Na 2 DPK uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, wymycia się, itp.),
7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;
Ultramaraton Kolarski przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
      Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
1.    ukończone w dniu startu 23 lata,
2.    złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność,
3.    podpisanie zgody na przeprowadzenie badań antydopingowych po ukończeniu Ultramaratonu. Sposób przeprowadzenia kontroli zostanie określony w specjalnym komunikacie przed startem Ultramaratonu.
4.    zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas Ultramaratonu,
5.    zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez lekarza ogólnego lub sportowego,
      Obowiązkowe wyposażenie: 
1.    Kask sztywny (w czasie jazdy zapięty na głowie),
2.    Włączone oświetlenie po zmierzchu, w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone),
3.    Dowód osobisty,
4.    Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu).

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA;

W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • dedykowane konto w serwisie online GPS
 • dostęp do aplikacji nawigacyjnej BBtracker (https://nawigacja.1008.pl/)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
1.     wsparcie żywnościowe na 8 PK,
2.     wsparcie żywnościowe na 2 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata możliwość kąpieli oraz przebrania się, na DPK Witnica możliwość odpoczynku),
3.     ciepły posiłek na mecie,
4.     bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części),
5.     mapę trasy w formie papierowej,
6.     każdy zawodnik, który ukończy Ultramaraton otrzyma pamiątkową koszulkę kolarską z imieniem i nazwiskiem oraz najlepszym czasem pokonania Ultramaratonu,
7.     imienny pamiątkowy medal z czasem przejazdu,
8.     zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć jazdę i pokonają dystans minimum do PK 8 = Witnicy (516 km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w Ultramaratonie,
9.     numery startowe na: rower, przepaki oraz odblaskowy mocowany na plecach zawodnika,
10.   ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
11.   upominki od sponsorów,
12.   2 torby na rzeczy dostępne na przepakach.
  
9. KARY;       
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku do regulaminu. KLIK    KLIK PDF
 
10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA;
 •        Zgłoszenie KLIK należy dokonać przez wypełnienie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Ultramaratonu. 
 •        Rejestracja zgłoszenia w ciągu do 14 dni od wysłania zgłoszenia z wpłatą w wysokości 60 zł  (W przypadku nie wniesienia opłaty rejestracyjnej w tym terminie zgłoszenie zostanie wykreślone z listy zgłoszeń. Opłata rejestracyjna nie jest opłatą startową i nie podlega zwrotowi).
 •        termin wpłaty opłaty startowej;
 •        opłatę rejestracyjną i startową prosimy wpłacać na konto:
 •        W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06.2021 zwracamy pełna kwotę wpisowego. Po terminie 30.06.2021, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
opłata obowiązująca do 15 czerwiec 2021 = 430 zł
po 15 czerwca 2021 = 530 zł
K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście
Bank Pekao 85 1240 3914 1111 0011 0242 4435 z dopiskiem "700 - imię i nazwisko",
Lista zgłoszonych zostanie zamknięta po wpłaceniu pełnej opłaty startowej przez 200 uczestników – limit uczestników = 200 osób.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
 • Ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie,
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych,
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach,
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy, Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • Uczestnik Ultramaratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 • Organizator Ultramaratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
 • Uczestników Ultramaratonu bezwzględnie obowiązują wszystkie zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o Ruchu Drogowym,
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
 
12. INFORMACJE DODATKOWE;
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667112219 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom,
* trasa będzie zbliżona do tej z roku 2019 = ostateczna wersja trasy i rozmieszczenie PK będzie gotowa do końca lipca 2021
 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone