Patronat Honorowy

 
   

Współorganizatorzy 

   
   

Partnerzy i Sponsorzy

logoprinz
1008
swinoujscie logo
logo
NaFali fg
magdruk
 
   
   

Patronat Medialny

   
   

Puchar Polski Ultra  

 
PPUltra2
 
PW2017
PieknyZachd
ptj19
TdPM

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

REGULAMIN* ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

„Tour De PoMorze 700 km Non Stop”

wokół województwa Zachodniopomorskiego

1. ORGANIZATOR;

 • KS UZNAM Świnoujście.

2. KOMITET ORGANIZACYJNY;

 • Komandor - Cezary Dobrochowski,
 • Sędzia główny - Robert Janik,
 • Kierownik trasy - w trakcie ustalania,
 • Kierownik DPK 1 - w trakcie ustalania,
 • Kierownik DPK 2 - w trakcie ustalania,
 • Kierownik startu i mety - Robert Janik,
 • Lekarz Ultramaratonu - w trakcie ustalania.

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU;

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 26 - 29.07.2019,
 • Start Honorowy na terenie miasta Świnoujścia - trasa w trakcie ustalania,
 • Start ostry - Prom BIELIK godz. 0800,
 • Meta przy przystani promów Bielik (miejsce startu).

26.07.2019 (piątek)

 • godz. 1300-1630 - rejestracja zawodników w biurze Ultramaratonu, w trakcie ustalania,
 • godz. 1700-1830 - odprawa techniczna,
 • godz. 1850 - Podpisywanie listy startowej,
 • godz. 1900 - start honorowy zawodników (ok 5 km).

27.07.2019 (sobota)

 • od godz. 0700 - pakowanie bagaży przeznaczonych na przepak i DPK (przed rampą promu BIELIK),
 • od godz. 0730 - każdy z zawodników zobowiązany jest o zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej – celem montażu urządzeń GPS do rowerów, sprawdzenie oznakowania rowerów (tylna część promu BIELIK),
 • godz. 0800 - 1000 - start ostry (przednia część promu BIELIK).

29.07.2019 (poniedziałek)

 • godz. 1000 - zamknięcie Ultramaratonu, (limit czasu przejazdu 50 godzin),
 • godz. 1300 - wręczenie medali, uroczyste zakończenie.

4. BAZA ULTRAMARATONU;

 • Przed startem – w trakcie ustalania, W czasie Ultramaratonu – punkt Startu, po zamknięciu mety – w trakcie ustalania,
 • Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
 • Propozycje miejsc noclegowych w Świnoujściu;
1. Schronisko turystyczne,
2. Camping PTTK.

5. CEL ULTRAMARATONU;

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce,
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 700 km,
 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń,
 • Zdobycie kwalifikacji do Ultramaratonu Bałtyk – Bieszczady TOUR 2020.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;

 • Ultramaraton liczy 700 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej,
 • Start Honorowy odbędzie 26.07.2019 o godz.1900 miejsce w trakcie ustalania (bezpośrednio po odprawie technicznej),
 • Start ostry z promu BIELIK,
 • Grupy Startowe – 6 osób co 5 minut, jako pierwsi kategoria OPEN następnie startują indywidualnie w kategorii SOLO – 6 osób co 5 minut – po przejechaniu ronda w Łunowie każdy jedzie sam (w odległości minimum 100 m od innego kolarza),
 • Zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika, lub zawodników w kat. OPEN.
 • Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO,
 • Każdego zawodnika obowiązuje limit 50 godzin,
 • Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 15.07.2019 Limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na w/w PK,
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie Organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna,
 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają podczas rejestracji,
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Ultramaratonu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Ultramaratonu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia,
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego (jeśli takowy na PK będzie),
  1. Na 1 DPK dodatkowo zorganizowany będzie – PRZEPAK,
  2. Na 2 DPK uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, wymycia się, itp.),

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;

 • Ultramaraton Kolarski przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

1. ukończone w dniu startu 23 lata,
2. złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność,
3. podpisanie zgody na przeprowadzenie badań antydopingowych po ukończeniu Ultramaratonu. Sposób przeprowadzenia kontroli zostanie określony w specjalnym komunikacie.
4. posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas Ultramaratonu,
5. zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez lekarza ogólnego lub sportowego,

 • Obowiązkowe wyposażenie:

1. Kask sztywny (w czasie jazdy zapięty na głowie),
2. Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone),
3. W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
4. Dowód osobisty,
5. Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu).

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA;
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

1. wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem),
2. wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku),
3. ciepły posiłek na mecie,
4. bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części),
5. mapę trasy w formie papierowej,
6. każdy zawodnik, który ukończy Ultramaraton otrzyma pamiątkową koszulkę kolarską z imieniem i nazwiskiem oraz czasem pokonania Ultramaratonu,
7. imienny pamiątkowy medal z czasem przejazdu,
8. zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć jazdę i pokonają dystans do Myśliborza (480 km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w Ultramaratonie,
9. numery startowe na: rower, przepaki oraz odblaskowy mocowany na plecach zawodnika,
10. ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
11. upominki od sponsorów,
12. 2 torby na rzeczy dostępne na przepakach.

9. KARY;
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku, KLIK

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA;

• Zgłoszenie należy dokonać przez wypełnienie i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Ultramaratonu w dziale ZAPISY.
• Rejestracja zgłoszenia w ciągu do 14 dni od wysłania zgłoszenia z wpłatą w wysokości 50 zł (W przypadku nie wniesienia opłaty rejestracyjnej w tym terminie zgłoszenie zostanie wykreślone z listy zgłoszeń. Opłata rejestracyjna nie jest opłatą startową i nie podlega zwrotowi).
• termin wpłaty opłaty startowej;
opłata obowiązująca do 30 maja 2019 = 400 zł
po 30 maja 2019 = 500 zł
• opłatę rejestracyjną i startową prosimy wpłacać na konto:
K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście
CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000 z dopiskiem "700 - imię i nazwisko",

• W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06.2019 zwracamy pełna kwotę wpisowego pomniejszając o koszt przelewu. Po terminie 30.06.2019, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Lista zgłoszonych zostanie zamknięta po wpłaceniu pełnej opłaty startowej przez 200 uczestników – limit uczestników = 200 osób.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;

 • Ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie,
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych,
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach,
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy, Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • Uczestnik Ultramaratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO"). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 • Organizator Ultramaratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
 • Uczestników Ultramaratonu bezwzględnie obowiązują wszystkie zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym,
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE;
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667112219 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

* regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom,
* trasa będzie zbliżona do tej z roku 2017 = ostateczna wersja trasy i rozmieszczenie PK będzie gotowa do końca maja 2019

 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone